Czytaj więcej
  • HISTORIA PAŁACU SIEROSZÓW SIĘGA ŚREDNIOWIECZA ... Herb rodu von Seydlitz

HISTORIA PAŁACU SIEROSZÓW SIĘGA ŚREDNIOWIECZA ...

Miejscowość Sieroszów, położona zaledwie kilka kilometrów od Ząbkowic Śląskich, sięga swoim rodowodem czasów średniowiecza. Na jej zachodnim krańcu ulokowane jest założenie pałacowo-folwarczne. Centrum zabudowy, otoczonej murem, jest barokowy pałac. Stoi on w miejscu wcześniejszej budowli, zniszczonej przez pożar na początku XVIII wieku, a będącej na przestrzeni wieków własnością wielu śląskich rodzin szlacheckich.

U progu XVI wieku wieś Sieroszów podzielona była na kilka części. Właścicielami jednej z nich zostali w 1505 r. bracia Hertwig i Georg von Seydlitz na Ciepłowodach.

  • DOBRA W SIEROSZOWIE ZMIENIAJĄ KILKAKROTNIE WŁAŚCICIELI Herb rodu von Eckardshausen

DOBRA W SIEROSZOWIE ZMIENIAJĄ KILKAKROTNIE WŁAŚCICIELI

W 1548 r. właścicielem był Hertwig von Seydlitz, który sprzedał w 1578 r. swoje dobra wraz z prawem patronatu nad miejscowym kościołem Hansowi von Reideburg. Jako kolejnych właścicieli wymienia się w 1581 r. Donatusa von Reichau, w 1625 r. Friedricha von Reideburg, w 1644 r. Adama von Brauchitz, a w 1666 r. rotmistrza Eckarda von Eckardshausen z Kubic. Ten sprzedał dobra Ernstowi Heinrichowi von Herrmann.

W 1688 r. von Herrmann odsprzedał dobra w Sieroszowie wraz z patronatem nad kościołem, prawem wyższego sądownictwa opatowi klasztoru cystersów w Henrykowie Heinrichowi III Kahlertowi za 25 000 talarów. Jego następca na opackim tronie – opat Tobiasz Ackermann – zakupił w 1703 r. opustoszałe dobra sołeckie, poszerzając obszar majątku w Sieroszowie, który miał stać się nie tylko częścią zaplecza gospodarczego opactwa, ale również letnią rezydencją kolejnych opatów.

  • WIELKI POŻAR I BUDOWA BAROKOWEGO PAŁACU F.B. Werner, Pałac w Sieroszowie, ok. 1760 r.

WIELKI POŻAR I BUDOWA BAROKOWEGO PAŁACU

W dniu 13 stycznia 1706 r. zabudowania majątku w Sieroszowie zniszczył pożar. Na miejscu spalonego dworu opat henrykowski Tobiasz I Ackermann wzniósł w 1710 roku nowy, barokowy budynek.

Pałac w Sieroszowie przedstawił na swoim rysunku F.B. Werner. Widzimy na nim obiekt piętrowy na planie prostokąta z ryzalitem w elewacji głównej, nakryty dachem czterospadowym. Dobra w Sieroszowie znajdowały się w posiadaniu klasztoru w Henrykowie aż do czasu jego sekularyzacji w 1810 r. Pałac zaś spełniał funkcję rezydencjonalną. W 1811 r. majątek w Sieroszowie odkupił baron von Röll, który kolejno odsprzedał dobra ząbkowickiemu kupcowi Heinrichowi Cruci (1763-1817). Jego córka Johanna poślubiła porucznika Carla Dittricha przez co majątek w 1822 r. przeszedł w posiadanie tej rodziny. Małżeństwo to zmarło jednak bardzo młodo. Wychowaniem ich syna – Heinricha zajęli się dziadkowie.

  • PRZEBUDOWA PAŁACU I OKRES PRL-U Herb opactwa cystersów w Henrykowie

PRZEBUDOWA PAŁACU I OKRES PRL-U

W 1867 r. Heinrich Dittrich otrzymał pierwszą nagrodę światowej wystawie w Paryżu za uprawianą w miejscowym majątku pszenicę (Oryginal Frankensteiner Wießweizen). W 1881 r. otrzymał kolejną nagrodę. Heinrich Dittrich urodził się w Ząbkowicach w dniu 9 października 1822 r., zmarł natomiast w Sieroszowie w dniu 6 marca 1882 r., gdzie w murze miejscowego kościoła do dziś zachował się jego nagrobek. Jego żoną była Anna z domu Andermann (1828-1894), także pochowana w Sieroszowie. Małżeństwo to zainicjowało przebudowę pałacu w Sieroszowie. Wejście główne zostało przeniesione od strony zabudowań gospodarczych, ujęte w portyk z tarasem. Nad dawnym wejściem pozostawiono herb opactwa cystersów w Henrykowie z inicjałami opata Tomiasza Ackermana i datą 1710.

Kolejnym właścicielem dóbr w Sieroszowie był Carl Dittrich – syn Heinricha i Anny. Ten był żonaty z Walburgą z domu Pauli. W 1905 r. dobra w Sieroszowie miały powierzchnię 420 ha, w tym 260 ha pól uprawnych. Po śmierci Karla majątek przejęła jego córka Walpurga Dittrich, która poślubiła dr med. Alfreda Schnabla. Byli oni ostatnimi właścicielami pałacu i folwarku w Sieroszowie w chwili zakończenia II wojny światowej. Rodzina Schnabel została zmuszona do opuszczenia pałacu w 1945 r. W okresie PRL-u dobra w Sieroszowie wchodziły w skład Spółdzielni Nasiennictwa Rolniczego w Bobolicach.

  • PAŁAC SIEROSZÓW WSTAJE Z RUIN Odbudowa dachu Pałacu Sieroszów, 2018 r.

PAŁAC SIEROSZÓW WSTAJE Z RUIN

W 2015 r. właścicielem ruin pałacu i folwarku stała się Fundacja Rezydencji Opatów Henrykowskich w Sieroszowie. Jej prezesem jest Piotr Zbyl, który od tego czasu czyni wszelkie starania, mające na celu odbudowę pałacu w Sieroszowie. W 2017 r. fundacja otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 100 000 tys. zł., na cel odbudowy sklepień i prac przy ścianach wewnątrz pałacu.

W lutym 2018 r. Ministerstwo przyznało fundacji dofinansowanie w wysokości 200 000 zł., na cel odbudowy dachu pałacu.

ZOBACZ PRACE REMONTOWE NA PROFILU FACEBOOK